25. juni 2012

Sluttstrek for Apples patentkrig?

I kjennelsen stempler dommer Richard Posner ved en føderal domstol i Chicago krav og påstander i søksmål og motsøksmål mellom partene som urimelige og uholdbare.

Kommentarer fra juridisk hold (se for eksempel Apple Patent Ruling May Alter Tech Tactics) går ut på at kjennelsen langt på vei vil hindre deltakere i pågående patentkriger i mobilbransjen fra å kreve forføyninger for å stanse salget av konkurrerende produkter, slik blant annet Apple, Motorola og Samsung har gjort ved en rekke anledninger.

I tillegg til å hindre forføyninger, skaper kjennelsen også presedens for å avvise patentsøksmål med overdrevne eller svakt funderte erstatningskrav.

Kilde: Digi.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket