25. september 2006

Simula vil ha statsstøttet forskerskole
Simula (Simula Research Laboratory) ble etablert på Fornebu i 2001, og har som mål å forske på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi.

På fem år har Simula blitt et internasjonalt forskningsmiljø. Bare i løpet av 2006 har senteret uteksaminert over 100 mastergradsstudenter og nærmere 30 doktorgradskandidater.

Nå vil Simula lager forskerskole på Fornebu, men mener det kreves statlig støtte for å få det realisert. Senteret jobber hardt for å skaffe statlig finansiering til drift av en helt ny forskerskole i lokalene til IT-Fornebu.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket