13. desember 2006

Hvem betaler høyere utdanning?
Offentlig høyere utdanning er gratis for studenter i Norge. Slik har det vært ved universiteter og høyskoler siden opprettelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1811. Studentene selv har kunnet nøye seg med å betale for sitt livsopphold under studiene. I praksis var det vanskelig nok, inntil Statens lånekasse for studerende ungdom ble etablert.
Om offentlig høyere utdannings gratisprinsipp kunne gjelde for videreutdanning av bedrifters egne ansatte, ville den kompetansemangel som industrien erfarer i dag vært avhjulpet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket