30. desember 2006

Mistillit til Forskningsrådet
I forbindelse med Norges forskningsråds store tildeling av forskningsmidler til det kommende Polaråret har vi avdekket saksbehandlingsfeil, mangel på bruk av faglig kompetanse ved evalueringen og sannsynlig inhabilitet, skriver professorene Helge Drange, Eystein Jansen og Ola M. Johannessen.

Istedenfor åpenhet og løsningsvilje, har Forskningsrådet gått i forsvar med uetterrettelighet og tildekningsmanøvrer. Forskningsrådet ? som enerådende aktør i norsk forskningsfinansiering ? er for viktig til at vi kan la disse forholdene stå upåtalt.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket