15. desember 2006

Nasjonalt senter for åpen kildekode
Det har knyttet seg stor spenning til Regjeringens tiltak rundt åpen kildekode og åpne standarder, men Grande Røys vil foreløpig ikke kvitte seg med proprietær programvare i offentlig forvaltning. Hun foreslår i stedet tre satsingsområder rundt åpen kildekode.

- Etableringen av et nasjonalt kompetansemiljø for åpen kildekode: For at offentlige virksomheter skal ha bedre forutsetninger for et aktivt forhold til åpen kildekode, skal et nasjonalt kompetansemiljø være en nøkkelressurs.

- Preferanse for åpen kildekode: Offentlige virksomheter skal velge åpen kildekode når slike løsninger er ?like kostnadseffektive og med god nok kvalitet i forhold til de leverandøreide?.

- Åpen kildekode som tema i relevant utdanning: Regjeringen vil vurdere hvordan en kan styrke opplæring og bevisstgjøring om åpen kildekode i videregående skoleopplæring, og samtidig forbedre undervisningstilbudet på dette området på høgskole- og universitetsnivå, heter det i meldingen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket