14. desember 2006

Smart WLAN-deling er ulovlig i Norge
Ideen bak Fon er at alle som tilgjengeliggjør sitt eget nettverk for andre Fon-brukere, skal få gratis tilgang hos andre Fon brukere. De som ikke vil dele ut eget nett, kan betale for tjenesten. Det vil koste rundt 20 kroner dagen.

Skype og Google har gått inn med cirka 170 millioner kroner. De har begge en egeninteresse i å se at Internett tilgang blir mer utbredt.

Men Telenor rister på hodet, og mener konseptet bryter med deres kontrakter, for en kunde har inngått et abonnoment som bare dekker bruk internt i en husholdning. Dette står også i kontraktene til aktører som videreselger ADSL fra Telenor.

Deling skaper dessuten en sikkerhetsrisiko. Når man åpner sitt eget bredbånd mister man kontroll og brukerens IP-adresse blir liggende igjen i logger på andre sider, påpeker dessuten Telenor.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket