20. juni 2007

Telenor ut av NIX - Hardware.no

Telenor ut av NIX
Telenor melder at de trekker seg fra det nasjonale samarbeidet om utveksling av nettrafikk, kalt Norway Internet eXchance (NIX). Dette vil i praksis si at vi kan stå ovenfor en kommersialisering av Internett.

Gjennom NIX-systemet er rundt 50 tjeneste- og internettilbydere koblet sammen, slik at de fritt kan utveksle informasjon. NIX eies og driftes av Universitetet i Oslo. Telenor ønsker en modell der de selv står for fordelingen av informasjonen, og tjenestetilbydere må lage avtaler med Telenor istedenfor en nøytral aktør.

Telenor skriver i en pressemelding at dette blir gjort fordi de mener dagens system er for sårbart. Helt til slutt nevner også selskapet at de ønsker å oppnå en rettferdig fordeling av de stadige økende kostnadene for internettrafikk.

At Telenor trekker seg fra NIX vil i realiteten bety at selskapet står fritt til å ta seg betalt av innholdsleverandører på Internett. For eksempel vil Telenor kunne ta seg betalt av NRK for at du skal få se NRK på nett, på tross av at du allerede har betalt for din bredbåndstilknytning.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket