5. juni 2008

300.000 med mobilt bredb�nd i �r - teleavisen.no

300.000 med mobilt bredbånd i år
Ved siste årsskifte var det i underkant av 100.000 som hadde mobilt bredbånd fra Telenor, ice.net eller NetCom. Ved utgangen av mai er tallet om lag 160.000. Med mobilt bredbånd mener vi HSPA i UMTS-nett eller Rev. A i ice.nets CDMA-nett – med andre ord teoretiske hastigheter opptil 3,2 Mbit/s minst og reelle hastigheter på 500 kbit/s til 1,5 Mbit/s.

Telenor hadde en vekst på 33.000 nye mobile bredbåndsabonnenter i 1. kvartal. De intensiverer nå utbyggingen, og vil dekke alle tettsteder med mer enn 200 innbyggere innen årets utgang.

Ved en like stor kvartalsvekst resten av året, vil de komme opp i 150.000 alene før årets utgang. Vi har i vår beregning lagt inn noe svakere vekst i et par kvartaler, og anslår at Telenor har 135.000 ved inngangen til 2009.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket