11. juni 2008

Gemini - Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF

Slaver av Cyberspace
På oppdrag for Lotteri- og stiftelsestilsynet har gruppa gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse. Hovedmandatet besto i å kartlegge det norske folks vaner på området pengespill.

Men undersøkelsen omfatter også spørsmål om mottakernes forhold til dataspill og Internett. Studien er den første som kartlegger dette for et representativt utvalg av hele den norske voksenbefolkningen (16-74 år).

Tallene avslører at drøyt to prosent av de som spiller - det vil si 51 000 personer - sitter klistret foran spillet mer enn fire timer daglig. Andelen av slike utholdende spillbrukere er størst i gruppa «spillere mellom 16 og 29 år» (nær 4,5 prosent), og kjønnsforskjellen er slående. Antallet menn som spiller over fire timer daglig, er tre ganger høyere enn for kvinnene.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket