7. juni 2008

S�nderrevet, men taus - Undercurrent

Sønderrevet, men taus
En Aftenpost-artikkel om angivelig fare for lammende trafikkork på nettet får fryktelig medfart i avisens eget kommentarfelt. Her hagler det med kritikk for faktafeil og manglende teknisk og konseptuell forståelse.Artikkelen passer godt i diskusjonen om journalister og deres kunnskapsnivå. Dan Gillmors mantra for noen år siden var at "leserne mine vet mer enn meg". Mediene har ikke helt fått med seg at en voksende andel av befolkningen er høyt utdannet. Det betyr ikke bare at redaksjonene må ansette godt utdannede journalister, de må også ha folk som selv er eksperter -- som biologer, informatikere, medisinere. I det aktuelle eksemplet har leserne i tillegg snart 15 års intensiv erfaring med temaet det skrives om. Den erfaringen er rimelig entydig: opplevelsen av å bruke nettet har jevnt og trutt blitt bedre, til tross for tiltakende nedlasting av tyngre filer og alskens YouTube-effekter. Forrige gang jeg kan huske at nettet gikk tregt var 11. september 2001.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket