29. juli 2008

Institutt for samfunnsforskning: Nyheter

Nettverkssamfunn og frivillig organisering
Hvordan påvirker utviklingen av et nettverkssamfunn frivillig organisering? Er internett et hjelpemiddel for å fremme aktiv deltakelse i frivillige organisasjoner eller er det en hindring og en konkurrent? I en ny rapport oppsummerer Bernard Enjolras den tilgjengelige kunnskapen på feltet, og staker ut veien for videre forskning.

Nyere sosiale teorier fremhever at moderne, vestlige samfunn nå er inne i en overgangsfase. Fra å være regulert gjennom hierarkiske strukturer, fra statsnivå og nedover, ser man nå en overgang til mer horisontale styrings- og koordineringsformer.

Nettverkssamfunnet brukes ofte som metafor på en utvikling der overordnede autoriteter ser ut til å miste sin normative kraft, og andre former for "flat" samordning erstatter "top-down"-byråkratiske strukturer.

I rapporten gjennomgår Enjolras litteratur som diskuterer effekten av, og fordeler og ulemper med nettverkssamfunnet. Videre ser han dette i sammenheng med frivillige organisasjoner, og hvordan internett kan fremme sosial kapital og sosialt engasjement, men også hvordan intern styring av organisasjoner endres med teknologien.

Last ned fulltekst
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket