1. juli 2008

Kampen om bakkenettet

Kampen om bakkenettet
Da Norges televisjon (NTV) i juni 2006 ble tildelt konsesjon for utbygging og drift av et digitalt bakkenett for kringkasting av fjernsyn i Norge, var et av vilkårene at det skulle legges til rette for konkurranse om TV-kundene når det analoge nettet slukkes i slutten av 2009, og mer kapasitet blir frigjort til digitale TV-sendinger.

NTV er derfor pålagt å gi frekvenskapasitet til en ny kanaltilbyder slik at denne kan ta opp kampen med RiksTV fra og med 2010.

- Kapasitet skal en ny aktør få, men ikke mer enn til 4-5 kanaler, sier NTV, og mener en halv signalpakke får være nok.

- Slettes ikke godt nok for å skape den reelle konkurransen og valgfriheten i bakkenettet vi mener konsesjonen krever, sier Post- og teletilsynet (PT), som har sett seg nødt til å gjøre et vedtak som innebærer at NTV må lyse ut halvannen signalpakke innen 1. november 2008.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket