26. juli 2008

NRK til sak mot Sverige - Kultur - NRK Nyheter

NRK til sak mot Sverige
I juni vedtok Sverige en lov som gir Försvarets Radioanstalt rett til å avlytte alle telefonsamtaler og datatrafikk over kabelnett inn og ut av Sverige. NRK, som både har svenske kilder, og nærmest daglig samarbeider med svensk tv og radio, er kanskje den mediebedriften i Norge som vil rammes hardest av denne loven.

- I forhold til en del journalistikk, spesielt myndighetskritisk journalistikk, så vil det være en del kilder som vil vegre seg for å ha kontakt med journalister hvis de vet at kildevernet ikke blir reelt lenger. Myndighetene kan fange opp hvem det er som har kontakt, og hva de har kontakt om, sier Jon Wessel-Aas. Han håper flere norske medier blir med på en klage, selv om han presiserer at NRK fremdeles er i tenkeboksen.

Hvis NRK bestemmer seg for å klage den svenske overvåkingsloven inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, så blir de ikke alene. Den ideelle organisasjonen Centrum för rättvisa klaget overvåkingsloven inn for domstolen i Strasbourg forrige uke.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket