11. oktober 2008

Det levende leksikon

Det levende leksikon

SNL er bra for Wikipedia. SNL vil legitimere nettleksikon og alle SNLs artikler vil bli å finne i Wikipedia-versjon. Men vi vil også ha biografier over Tolkien-skikkelser, detaljerte beskrivelser av små og store filmer, og mye annet som ikke er verdig et "ordentlig" leksikon.

Konkurranse er flott - men det offentlige bør skjele til skattebetalernes interesser. Om SNL får tilgang til Nasjonalbibliotekets ressurser og 1 million i året fra ABM-utvikling, så bør Wikipedia få tilsvarende.

Det er Wikipedia som faktisk blir brukt og lest. Penger til Wikipedia vil gå til kursing av nye frivillige bidragsytere, ikke til aksjonærer. En satsing på Wikipedia er en satsing på fremtiden - ikke en bevaring av fortiden.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket