27. oktober 2008

Nyheter - Norges forskningsr�d

Betydelig forskning avgjørende

- Om ti år vil Internett være svært forskjellig fra i dag. Betydelige bidrag fra IKT-forskning er nødvendig, både for å nå fram til mulighetenes land og for å håndtere farene underveis, sier João Schwarz da Silva, FoU-direktør i EU-kommisjonen.

For det første vil den største veksten i internettbrukere komme fra utviklingsland. Dette vil ikke bare medføre en tredobling av brukertallene, og til nye brukermønstre, annen kulturell atferd og nye tilgjengelige tjenester.

Det andre utviklingstrekket er det som kalles tingenes Internett. Dagens Internett knytter sammen datamaskiner med mennesker bak. I løpet av ti år vil vi oppleve at Internett i langt større grad knytter sammen enheter som ikke er styrt av mennesker. Denne teknologien kan ha et vidt spekter av anvendelser, for eksempel overvåkningssensorer i menneskekroppen som melder fra til andre eksterne enheter dersom noe er galt.

Det tredje utviklingstrekket knytter seg til eksplosjonen av tilgjengelig informasjon på nettet. Dette vil tvinge søkemotorer fra "å søke" til "å finne". Vi er allerede kommet til et stadium der søkemotorene stort sett gir oss uhensiktsmessig mange treff på enhver søkestreng.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket