15. oktober 2008

L�rerstudenter henger ikke med p�IKT - digi.no : Jobb & utdanning

Lærerstudenter henger ikke med på IKT

Skolene har satt IT i læreplanen og lansert begrepet femte basiskunnskap som er generell dataforståelse. De fire andre er lesing, skriving, regning og muntlig framstillingsevne. Læringen skal begynne allerede i barnehagen og pedagogiske verktøy skal bidra til at unge menneskerblir gode på IT.

Men det er store sprik mellom lærerstudentenes digitale ferdigheter og hvordan skolens læreplan forventer av lærerne skal formidle kunnskap til elevene.

Leder av institutt for IKT i Utdanningen ved Universitetet i Oslo, Morten Søby, forteller til Aftenposten om flere tilfeller med lærerstudenter i praksis som ikke er i stand til å bruke IKT som en integrert del av undervisningen. Han mener dagens lærerutdanning ikke oppfyller målene om digital kompetanse i Kunnskapsløftet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket