12. januar 2009

Nettutgaven kan betale for hele redaksjonen? - Undercurrent

Nettutgaven kan betale for hele redaksjonen?

Hadde oversett dette, som Jeff Jarvis har skrevet om i flere omganger siden rett før jul: LA Times' inntekter fra annonser på nettutgaven er nå så store at de kan betale lønnsutgiftene for hele redaksjonen (papir og nett til sammen). Så de kan stoppe trykkpressene nå? Det er noen "men" her: Redaksjonen er nesten halvert på få år fra 1200 til 660. Annonser selges i pakker papir/nett. En ren nettredaksjon har ikke bare lønnsutgifter, selv om disse dominerer stort. Likevel et historisk øyeblikk, mener Jarvis.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket