31. januar 2009

Dagens it - - Mobil-tv er et gedigent sjansespill

- Mobil-tv er et gedigent sjansespill

- Mobil-tv er veldig flott, det kommer for fullt og det kommer til å være en stor driver i tiden fremover. Men det at NRK velger en standard som nesten ingen andre går for, det er et gedigent sjansespill, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Det er langt fra avgjort hvilken mobil-tv-standard som kommer til å bli den dominerende i Europa, og de fleste land er fortsatt bare på utprøvingsstadiet. Mye tyder likevel på at veldig mange land kommer til å gå for den konkurrerende DVB-H-standarden, som støttes av blant andre Nokia. DMB er mest utbredt i Sør-Korea, selv om enkelte europeiske land nå holder døren på gløtt og vurderer å ta standarden i bruk.

Prestisjehensyn
Hoff tror mye av årsaken til at NRK er en så sterk pådriver for DMB ligger i de store investeringene som er gjort i forbindelse med utbyggingen av digitalradio basert på DAB-standarden. DMB-basert mobil-tv sender over DAB-nettet, dermed kan man gjenbruke eksisterende infrastruktur.

- Det virker som om de på alle fronter skal rettferdiggjøre de tidligere teknologiske valgene de har tatt. I og med at man har bygget ut DAB-nettet i Norge, så er DVB-H et tyngre løft å bygge ut i Norge, sier Hoff.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket