3. januar 2009

Sterk vekst for wikibasert karttjeneste - digi.no : Personlig teknologi

Sterk vekst for wikibasert karttjeneste

De siste par årene har det vokst fram en karttjeneste som er basert på frivillige krefter, nemlig OpenStreetMap. Alle som kjenner til Wikipedia vet at frivillige krefter kan være en stor styrke. På stadig flere språk er Wikipedia de ledende leksikonet målt i antallet artikler.

Den samme smidigheten preger også karttjenesten OpenStreetMap. Selv om tjenesten på ingen måte er like kjent som Wikipedia, har omtrent 20.000 frivillige bidratt med kartdata i løpet av 2008. Dataene kan tegnes inn ved hjelp av en ganske enkelt brukergrensesnitt, men tjenesten støtter også GPS-sporing og bulkimport av data. Flere institusjoner har dessuten donert kartdata til OpenStreetMaps.

Kartdata er nemlig ikke statiske. Spesielt gjelder dette veier. Veier bygges, fjernes, skifter navn og flyttes hver eneste dag. Da er ikke alltid en årlig oppdatering eller enda sjeldnere tilstrekkelig for å gi et korrekt bilde. I tillegg mangler mange kart detaljer som kan være av interesse for brukerne.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket