19. mai 2009

UNINETT ABC blir del av nytt senter for IKT i utdanning

Nytt senter for IKT i utdanning

Kunnskapsdepartementet vil samordne innsatsen innen området IKT i utdanningen. Departementet vil samle UNINETT ABC, Utdanning.no og ITU i et nytt senter for IKT i utdanningen. IKT-senteret vil bli underlagt Kunnskapsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet vil samle oppgaver innenfor IKT-feltet i et nasjonalt senter for IKT i utdanningen. Dette er beskrevet i Stortingsmelding 31 "Kvalitet i skolen". Senteret skal bidra til at utdanningsektoren blir bedre til å utnytte IKT i undervisningen.

"Senterets målsetting vil være å bidra til å sette sektoren i stand til å utnytte IKT mer effektivt for bedre læringsutbytte og læringsstrategier. Senteret vil også bidra til en mer målrettet veiledning om bruk av IKT i opplæringen" (Stmeld. 31).

Nå er det altså bestemt at UNINETT ABC er et av selskapene som vil samles i det nye senteret. I tillegg vil Utdanning.no og ITU -forsknings- og kompetansenettverk for IT, samt enkelte oppgaver i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet inngå i senteret.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket