30. juni 2009

Media og makt - Medier - Kampanje.com

Media og makt

Et sentralt spørsmål når det gjelder makt i mediabransjen, er medienes pengemakt versus den redaksjonelle makten. Kampanje hadde i fjor en liste over de mektigste i medie-Norge. Denne listen ble toppet av menn med direktørstillinger og styreverv. Men det er grunn til å tro at politikerne har lagt vekt på redaktørene, journalistene og meningsytrerens makt når de ble spurt om hvem som setter politisk dagsorden. Og politikeres svar er entydig, mediene er suverene når det gjelder makt og evne til å sette politisk dagsorden.

Etter 32 år i rikspolitikken sier Torbjørn Jagland i et intervju i Aftenposten 21 juni: «Politikken fungerer mer som et medieshow. Politikere i dag er opptatt av å være på fjernsyn med det språket det er nødvendig å ha der». I dag finnes det ikke en politiker med ambisjoner som ikke aksepterer og anerkjenner medienes politiske makt. Selv i departementene er det en økende erkjennelse av medias makt. Et synlig bevis på det er oppbyggingen av kommunikasjonsavdelingene. Antallet kommunikasjonsansatte i departementene nå er over 120 personer mot 87 for bare syv år siden. Det er med andre ord en økt mediebevissthet også i departementene.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket