17. juni 2009

DN.no/forum - Leverand�rstyring, innovasjon og endring

Leverandørstyring, innovasjon og endring

Dagens fagsystem i offentlig sektor er preget av at de er store "blokk-system". Dvs. relativt komplekse system som er bygget opp med moduler som kun fungerer som en stor blokk. Det er ikke mulig å bygge separate moduler sammen som et lego-system, og det er ikke mulig å bytte ut en modul fra en annen produsent dersom man finner bedre alternativer.

En hver organisasjon vil i sin natur forsøke å skjerme sine kjerne-elementer for å oppnå mest mulig trygghet. De tradisjonelle IT-leverandørene har forsøkt å låse kundene mest mulig til sine portaler eller lukkede integrasjonsmoduler. Systemene oppfattes derfor som ugjennomtrengelige blokker eller "bunkerser" som er bygget slik for å forsvare seg mot konkurrenter.

Det er disse blokkene av fagsystem som etter min mening stopper opp utviklingen i dag.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket