22. juni 2009

tu.no - Datatilsynet stanser piratjegerne - Teknisk Ukeblad

Datatilsynet stanser piratjegerne

Siden november 2006 har advokatfirmaet Simonsen overvåket ulovlig fildeling med konsesjon fra Datatilsynet. I dag har Datatilsynet avgjort at konsesjonen ikke blir fornyet.

Begrunnelsen for avslaget er at det er for lite politisk debatt om etterforskningen. Da konsesjonen ble gitt, ba Datatilsynet samtidig om politisk avklaring og en endring i åndsverkloven.

"Nærmere tre år etter, er det ikke kommet noen politiske signaler på hvilke virkemidler rettighetshavere skal kunne benytte," skriver Datatilsynet i avslaget til Simonsen i dag. Derfor skal konsesjonen ikke fornyes.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket