29. desember 2009

Morgenbladet.no - Myter om formidling

Myter om formidling

Det er helt greit at «folkemeningen» slår gjennom når det skal trekkes konklusjoner, det er dette som kalles demokrati. Man må imidlertid være klar over at en slik prosess ikke nødvendigvis fører til forskningsbaserte beslutninger eller noen form for sannhet. En bivirkning kan også bli at vi forskere uttaler oss mer tabloidisert enn vi burde i et forsøk på å vinne også den offentlige debatten. Blir man avslørt i dette, er konflikten igjen godt stoff for pressen, og det standpunkt man forfekter blir svekket. Kanskje har noen klimaforskere havnet i denne runddansen?

Man bør diskutere om det er en fare for at hva som oppfattes sant og usant i et samfunn til syvende og sist bestemmes av hva som selger aviser. Forskere må likevel alltid være villig til åpenhet, fordi alternativet - en lukket vitenskap - ikke er til å leve med. Nettopp derfor bør debatten om forskningsformidling komme ut av oppkjørte spor.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket