6. desember 2009

Thon kuttar st�tte til NTNU etter krav om Israel-boikott | www.vl.no

Thon kuttar støtte til NTNU etter krav om Israel-boikott

Finansmannen finn det heilt uinteressant å gje økonomisk støtte til eit miljø der politisk syn, etter Thon si meining, tydelegvis kan komme framfor eit godt forskarmiljø. Det er Aftenposten som skriv dette.
/../
Styret vedtok 12. november å avvise kravet om akademisk boikott av Israel. I brevet som vart sendt to dagar, skreiv Thon at han rekna med at utfallet ville bli nei til boikott. Men han var uansett så irritert over dei sterke boikott-krava og framstillinga av NTNU som eventuelt verdas første universitet som boikotta Israel, at han sa takk for seg, ifølgje Aftenposten. Thon gjorde det klart at vidare korrespondanse eller møte om saka ville vere fånyttes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket