24. mai 2010

Fritt nett sikrer ytringsfriheten

Undertrykkelse av den frie tanke og meningsytring ved filtrering, overvåking og sensur av nettsider, elektronisk innhold, blogger og meldingstjenester utgjør et brudd på artikkel 19 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

I 2008 foreslo en gruppe europaparlamentarikere et direktiv kalt EU Global Online Freedom Act. Her rettes det spesiell oppmerksomhet mot stater som Hviterussland, Burma, Kina, Cuba, Egypt, Etiopia, Iran, Nord Korea, Saudi-Arabia, Syria, Tunisia, Turkmenistan, Usbekistan og Vietnam sin sensur av internett ved å blokkere websider og filtrering av søkeresultater og skremme Internett-brukere gjennom internettpolitiet og pålagt registrering.

Kinesiske myndigheter har beslaglagt datamaskiner, fengslet enkeltpersoner for å dele informasjon på nettet, blokkerte og slettet blogger og andre elektroniske tjenester, og fengslet journalister og sosiale aktivister for online aktivitet. I Iran har myndighetene undertrykket fri flyt av informasjon ved å blokkere internetttrafikk. Det har kommet på plass et eget politi med ansvar for å jakte ned internettbrukere som mistenkes for såkalte «fornærmelser og spredning av løgner" mot regimet. På Cuba har myndighetene innførte nesten totale restriksjoner på tilgang til internett, få tilgangspunkter, lav hastighet og begrenset tilbudet.

Venstre mener den norske regjeringen må:
  • Følge opp og støtte et direktiv om internettfrihet i EU.
  • Ta initiativ til å løfte et charter for frihet på internett under neste sesjon i FN.

Kilde: Venstre
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket