11. mai 2010

Rapport om virkemidlene for kulturnæringene

Rapporten inneholder en vurdering av støtteordninger i Norsk kulturråd og Innovasjon Norge i forhold til kultur som næring. Relevante virkemidler er identifisert og det er gjort en vurdering av hvordan de to organisasjonene fungerer i forhold til kulturnæringenes utfordring, både generelt og i forhold til støtteordningene.

Rapporten viser at virkemidlene for kulturfeltet og kulturentreprenørfeltet er delt.
  • De som søker fra kulturrådet søker i liten grad hos Innovasjon Norge og omvendt.
  • Virkemidlene fungerer samlet sett ikke optimalt for kulturnæringene. Det er bl.a. ingen tiltakskjede mellom Kulturrådet og Innovasjon Norge.
  • Det er en kompetanseutfordring hos virkemiddelaktørene og lite forståelse for kulturnæringenes egenart.
  • Kulturarbeidere mangler kommersiell kompetanse og er lite kjent med Innovasjon Norge.
  • Kunstnere identifiserer seg ikke som entreprenører.

Rapporten To mål - to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. (pdf)

Kilde: regjeringen.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket