6. november 2010

Vil la folk forsvinne fra Google og Facebook

– Beskyttelse av personlig informasjon er en grunnleggende rettighet, sa EUs justiskommissær, Viviane Reding, da hun la fram forslagene til en oppgradering av EUs vern av elektroniske personopplysninger.

– For å sikre denne rettigheten trenger vi tydelige og gjennomførte regler for informasjonsvern. Vi må også oppdatere lovene våre med de utfordringene som er kommet med ny teknologi og globalisering, sa justiskommissæren, som ser for seg at innsamling og bruk av personlige opplysninger i fremtiden skal være redusert til et minimum.

Kilde: DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket