18. november 2010

Momsfritak for fall

Før nyttår skal Mediestøtteutvalget legge frem sin innstilling om hvordan fremtidens mediestøtte bør utformes, og Eriksen er en av flere sentrale aktører i mediebransjen som i det siste har vært ute og lagt press på utvalget. Et av dilemmaene til Yngve Slettholm og hans ti medspillere i Mediestøtteutvalget, som ble nedsatt av Trond Giske mot slutten av hans periode som kulturminister, er at papiravisene i dag favoriseres foran nettavisene. Papiravisene har vært fritatt for moms siden pressestøtten ble innført i 1969 – en ordning som regnes som en av kulturpolitikkens bærebjelker, innført for å sikre et mangfold av aviser. Nettavisene betaler på sin side full moms på 25 prosent – en sats som bør reduseres, mener mange, for ikke å bremse utviklingen. Et av forslagene det derfor snakkes om, er en flat lavmoms for alle medier. Åtte prosent er blitt nevnt som en mulig prosentsats.

Eriksen er med på å diskutere lavmoms for digitale medier, men mener det kan bli katastrofalt å fjerne momsfritaket for papiravisene.

– Gjør en det, vil det helt opplagt bli lagt ned en hel del aviser. Det vil dessuten svekke mange avisers evne til å gå over til digitale plattformer, sier han.

Kilde: Morgenbladet.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket