10. november 2010

Får overvåke fildelere

Personvernnemnda har vedtatt å gi advokatfirmaet Simonsen forlenget konsesjon til å overvåke fildelingsnettverk. Dermed har nemnda overprøvet Datatilsynets vedtak om å avslå forlenget konsesjon.

– Selv om Personvernnemnda har delt seg i et flertall og et mindretall, er likevel nemndas avgjørelse klar på alle sentrale punkter. I hovedsak betyr dette at hensynet til de krenkede, i dette tilfellet rettighetshaverne, må veie tyngre enn hensynet til krenkerne, i dette tilfellet fildelerne, sier partner Rune Ljostad i Simonsen

Kilde: DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket