24. januar 2005

?Alle? støtter Meyer

Hele tre av fire kommuner er positive til moderniseringsminister Morten A. Meyers initiativer vedrørende elektronisk saksbehandling og overgangen til elektroniske skjemaer. Gjennomgangstonen er at det er bra at det endelig er fokus på dette fra myndighetenes side.

En stor overraskelse er at noen respondenter ikke kjenner til statsrådens initiativer. Like fullt peker disse kommunene på at elektronisk saksbehandling og overgang til elektroniske skjemaer er et satsingsområde for kommunen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket