16. januar 2005

Bondeviks dobbeltmoral

? At det skjer krenkelser av menneskerettighetene i Norge, mange steder og hver dag, er åpenbart. Men det tas ikke tak i. Det blir ikke problematisert og satt opp mot reglene, sier rådgiver Gro Hillestad Thune ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Hun har jobbet 15 år ved Europarådets kommisjon for menneskerettigheter i Strasbourg, og sett den norske menneskerettighetspolitikken utenfra. Når hun holder foredrag om menneskerettighetsbrudd i Norge, blir folk overrasket. De tar det som en selvfølge at menneskerettighetene etterleves.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket