10. januar 2005Sampill forutsetter felles standarder


En samordnet strategi for digitale læringsressurser vil være første punkt på Utdanningsdepartementets arbeidsliste i det nye året. Fjoråret tonet ut med tre forslag til strategier, utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, VOX og Norgesuniversitetet. Sistnevnte hadde fått i oppdrag å lage en strategi for høgre utdanning. Her lyder det mest radikale forslaget at rettledning og arbeid med utvikling av digitale læringsressurser skal telle med ved tilsetting og opprykk for faglig tilsatte.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket