12. januar 2005

Vil styrke gründerånden

Etter modell fra Sverige, som ligger i tetskiktet innen nyskapning i Europa, foreslår Forskningsrådet å opprette åtte sentre for forskningsdrevet innovasjon - SFI. I Sverige finnes nesten tretti.

- Hensikten er å stimulere innovasjonsevnen og styrke internasjonaliseringen i norsk næringsliv, sier sjefen i Norges forskningsråd, Arvid Hallén. Kjernen i SFI-ordningen er å bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider i nært samspill med innovativt næringsliv.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket