5. januar 2005

Programvare og demokrati

Teknologirådets ekspertgruppe anbefaler myndighetene ikke å basere seg på kommersielle aktørers gode vilje når de skal sørge for at informasjon og tjenester gjøres tilgjengelige for alle. Det offentlige må stille tydelige krav til den programvaren som kjøpes inn. Hvilke selskaper som tilfredsstiller disse kravene - i dag eller i fremtiden - er selvsagt ikke Teknologirådets anliggende.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket