16. januar 2005

Sviktende medier

Skandalene, i tillegg til de stadig tettere alliansene med økonomiske og politiske makthavere, har vært svært skadelige for medienes troverdighet. Situasjonen vitner om et demokratisk underskudd som er urovekkende. Den «velvillige» journalistikken dominerer, mens den kritiske journalistikken går tilbake. Man kan til og med spørre seg om selve begrepet om den frie presse er i ferd med å gå tapt, i globaliseringens og mediegigantenes tid.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket