10. februar 2006

70 år med Francis Sejersted
Et sjeldent rikt akademisk og politisk liv ble markert 8. februar, på hovepersonens 70-årsdag. Begivenheten fant sted i lokalene til Stiftelsen Fritt Ord. Et høydepunkt var overrekkelsen av festskriftet "Demokratisk konservatisme".

Francis Sejersted er på mange måter i en klasse for seg i den norske offentligheten. Påstanden kan gjerne stå som en sammenfatning av det bildet som ble tegnet av jubilanten på onsdag. Han skiller seg ut som en av få vitenskapelig forankrede ideologer på borgerlig side i norsk politikk. Han fyller et rom i offentligheten som i sin tid fikk VG-kommentatoren Marie Simonsen til å lansere ham som den eneste mulige presidentkanditat i en tenkt norsk republikk. Han har vært og er fortsatt en som bidrar sterkt til å bringe sine fagfelt videre både hva gjelder metoder, perspektiver og praktisk anvendelse. Hans arbeid med ytringsfrihetskommisjonen er et eksempel på dette.

Les også Rune Slagstads kronikk i Aftenposten.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket