27. februar 2006

Markedsmodeller for åpen kildekode
Bruk av åpen kildekode får stadig større utbredelse, samtidig synes jeg det er liten forståelse for hvilken markedsmessig betydning åpen kildekode har. Mange oppfatter åpen kildekode som å være i direkte konkurranse med tilsvarende proprietære (og dyre) produkter. Hvis bare brukerne kunne erstatte Microsofts operativsystem med Linux, ville det tjene både forbrukerne og konkurransen, er omkvedet. Forbrukerne og bedriftene vil spare kostnader ved at programvaren er gratis, samtidig som konkurransen og innovasjonstakten i bransjen vil øke, er argumentasjonen.

Den første antagelsen er tvilsom: Det er slett ikke sikkert at det blir billigere å bruke Linux fremfor Windows. At konkurransen og innovasjonstakten i bransjen vil øke, er nok mer sannsynlig. Men da er det viktig å forstå hvorfor dette vil skje.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket