2. februar 2006

Advarer mot for god teknologi
Dette hevder professor Clayton Christensen ved Harvard Business School i Boston på den amerikanske østkysten.

- Søkemotorselskapet Fast er et klassisk eksempel på et selskap som er "disruptiv", sier Christensen til Teknisk Ukeblad.

Han mener det norske selskapet kan forandre hele forlags- og avisverdenen slik vi kjenner den i dag. Årsaken er at Fasts teknologi kan endre måten informasjon organiseres og gjøres tilgjengelig på.

Hovedbudskapet hans er at selskaper som er teknologiledende raskt kan marginalisere seg selv ved å satse på en teknologiutviklingen som gir produkter som overgår det kundene kan bruke og dra nytte av.

Satser et selskap for mye på å utvikle stadig bedre og bedre teknologi for de mest kravstore og betalingsdyktige kundene, vil nye selskaper begynne å forsyne de mindre attraktive delene av markedet med ny og billigere teknologi.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket