13. februar 2006

Norsk kompetansesenter for fri programvare
Etter IT-konferansen eSAM til Kommunenes sentralforbund (KS) er det lansert et forslag om å etablere et Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

Bak forslaget står Buskerud Fylkeskommune, Rådet for Drammensregionen, Høgskolen i Buskerud, Troms fylkeskommune, Kommunenes Sentralforbund og IKT-Norge.

I en pressemelding viser forslagsstillerne til Soria Moria-erklæringen der det heter at Regjeringen vil «stimulere til næringsutvikling og offentlig bruk av åpen programvare». De mener et slikt senter vil være et viktig ledd i å nå dette målet, og Regjeringens viktigste virkemiddel for å lykkes med å få offentlig sektor til å ta i bruk fri programvare.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket