10. februar 2006

- Internett er verken overnasjonalt eller nøytralt
Det er naivt å betrakte nettet som overnasjonalt, fritt for geografiske og etniske oppdelinger. Naivt fordi grensene finnes og lovgivningen varierer fra land til land. Nettet er nødt til å ta hensyn til dette. Teknologisk sett kunne nettet vært overnasjonalt, men slett ikke alle land ønsker det.

Alle Internett-adresser kan spores, dvs. at tjenesteleverandørene kan finne ut fra hvilket land et oppkall kommer. Selv om selve adressen ikke røper geografien (fordi det står .com på slutten, ikke .no) kan ip-adressene spores.

De geografiske og nasjonale grensene eksisterer på nettet selv om de ikke alltid er synlige. Epost farer som oftest uhindret fra land til land, men også den kan hindres fra å nå sin adressat hvis et land bestemmer seg for det.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket