15. februar 2006

IKT er nøkkelen til kunnskapssamfunnet
Forskningen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vil spille en viktig rolle de neste ti årene. Samtidig kan utviklingen gå i svært ulike retninger. Rapporten "UTSIKT - Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT" trekker opp tre ulike scenarier.

Alle tre scenariene understreker behovet for en bred satsing på IKT-forskning for å realisere kunnskapssamfunnet. Ett tar utgangspunkt i at IKT-forskningen i 2015 er styrt av brukernes behov, i et annet er den styrt av nasjonalt og internasjonalt engasjement, mens i et tredje foregår nesten uten kontakt med samfunnet.

Prosjektgruppen understreker i rapporten hvor viktig det er å forstå drivkreftene som danner rammevilkårene for IKT-utviklingen, dersom vi skal lykkes med denne typen kunnskapsutvikling i Norge.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket