2. februar 2007

Dagens it - - Utg�tt p�dato

- Utgått på dato
Da Telenor flyttet inn i sitt nye hovedkvarter på Fornebu understreket de at mobilkonsernet selv burde benytte de nyeste teknologiske løsninger for å bli flinkere til å hjelpe kundene inn på slike løsninger. Fornebu-modellen var en viktig årsak til at Telenor fikk prestisjekontrakten om utbygging av St. Olavs Hospital.

Men mens helsepersonell i Trondheim nå har Europas trolig største trådløse nett-innstallasjon og kan prate på trådløse ip-telefoner, må Telenor konkludere at hovedkontoret på Fornebu er teknologisk akterutseilt alt etter seks år.

Hovedproblemet er ironisk nok kostnaden på mobilsamtaler, spesielt til utlandet. For selv mobilselskapet Telenor ser at det ville vært langt billigere å holde kontakten med sine satsinger internasjonalt hvis man hadde kjørt taletrafikken over ip-nettet.

- Vi har verken fysisk infrastruktur, kabling eller utstyr for å håndtere tale over nettet, sier Ivar Sorknes, leder for ”visionary solutions” i bedriftsmarkedet hos Telenor Nordic.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket