16. februar 2007

Morgenbladet

Kunstkritikk blir eget studium
Det nye masterprogrammet opprettes ved HF-fakultetet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Sissel Furuseth, førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap, er faglig koordinator for det nye masterprogrammet. Hun forteller at faget skal bygges opp av integrerte kurs med fokus på estetikk, retorikk og institusjonsteori.

Masterprogrammet er tverrfaglig. Det handler altså ikke bare om billedkunst, men inkluderer også fagfelt som litteraturvitenskap, film- og medievitenskap, musikkvitenskap, filosofi og språkfag.

- Vi legger vekt på at programmet skal være yrkesforberedende, og legger opp til et samarbeid med ulike medie- og kulturinstitusjoner hvor studentene også kan få prøve seg som kritikere i praksis, sier Furuseth.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket