2. februar 2007

Morgenbladet

Skille forskere og forelesere?
I Morgenbladet for to uker siden etterlyste tidligere HF-dekan Bjarne Rogan ved Universitetet i Oslo (UiO) en ny ansettelsesprosedyre for vitenskapelige stillinger der personlige egenskaper ble mer vektlagt enn i dag. Utspillet har vakt reaksjoner. Biologiprofessor Kristian Gundersen mistenker Rogan for å ønske seg mer ledelseslojale og mindre selvstendige medarbeidere. Ådne Cappelen mener UiO-styret bør diskutere denne saken.

- Gode forelesere og gode forskere finnes ikke nødvendigvis i én og samme person. Men universitetene må ha begge typer, så man er nødt til å balansere. I gamle dager hadde man rene forskerstillinger og rene undervisningsstillinger. Skal du vinne en Nobelpris i noe, må du være ganske sær. Kanskje dette er en modell vi bør vurdere igjen, sier Ådne Cappelen.

Han synes instituttene selv bør ha mulighet til å finne en god balanse som dekker deres behov.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket