7. februar 2007

Gmail åpnes for alle nordmenn
Siden lanseringen i 2004 har Gmail rukket å bli en betydelig aktør blant epost-tilbyderne. Dette til tross for at tjenesten kun har vært tilgjengelig for folk som er invitert av andre brukere.

Etter hvert som stadig flere har skaffet seg Gmail, er det også blitt nærmest uproblematisk å skaffe seg en invitasjon. Det er kanskje dette Google tar konsekvensen av, når de nå åpner tjenesten for alle nordmenn.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket