20. juli 2009

Foresl�r e-bokleser til alle skoleelever - digi.no : Jobb & utdanning

Foreslår e-bokleser til alle skoleelever

En tenketank tilknyttet Democratic party i USA, Democratic Leadership Council, foreslår i en ti siders betenkning at hver skoleelev bør utstyres med en e-bokleser, og at det satses på digitale, interaktive læremidler til bruk i e-boklesere.

Betenkning bærer tittelen A Kindle in Every Backpack, men omhandler e-boklesere generelt, ikke den til Amazon.com.

Forfatteren, Thomas Z. Freedman, peker på de mest åpenbare argumentene for å slutte å utgi skolebøker på papir
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket