3. juli 2009

Planlegger felles kyber-politi - digi.no : Sikkerhet

Planlegger felles kyber-politi

Ifølge Wall Street Journal vil en amerikansk politiorganisasjon, US Secret Service som i dag sorterer under departementet for innenlands sikkerhet (Department of Homeland Security), kunngjøre planer om å etablere et felles kyberpoliti med EU.

Et nytt organ, «European Electronic Crime Task Force» skal koordinere EU og USAs kamp mot kyberkriminalitet. Mandatet omfatter tre typer oppgaver: Styrke kyberforsvaret til infrastruktur og viktige tjenester, overvåke trusselbildet på Internett, og organisere mottiltak når angrep skjer.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket