28. juli 2009

Stallman g�r mot Piratpartiet

Stallman går mot Piratpartiet

Der Piratpartiet jobber mot copyright, kjemper Stallman for copyleft, som i hans egen GNU General Public License. En slik lisens for programvare sier at andre kan modifisere og publisere koden fritt, så lenge de også gir produktet ut med samme lisens. Dermed kan neste ledd også modifisere koden videre, og gi det ut på samme måte. På denne måten skal koden bevares fri.

Det Stallman frykter, er at om koden etter fem år blir "public domain", vil ikke denne copyleft-en lenger være gyldig. Dermed kan det bli fritt frem for kommersielle aktører å "stjele" koden og gi den ut proprietært. Dermed vil den fri utvekslingen av koden være brudt.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket