29. juli 2009

Real Digital - Utdanningsetaten - Oslo kommune

Real Digital

Oslo kommune ved Utdanningsetaten søkte i 2006 Kunnskapsdepartementet om midler, og fikk 13,5 millioner til gjennomføring av prosjekt Real Digital for perioden 2007 -2009.

Hovedmålsettingen med prosjektet var å utvikle digitale læringsressurser i matematikk og naturfag, samt sikre bruk og spredning av eksisterende digitale læringsressurser i realfag for å styrke og variere elevenes læringsarbeid.

Ved prosjektets slutt foreligger det to nye læringsressurser i realfag: En nettbasert interaktiv læringsressurs i matematikk (Kikora), og et 3D online spill for naturfag (World Beside)

Sluttrapporten kan lastes ned fra Utdanningsetatens sider.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket